Gedeelde vreugde is ook echt dubbele vreugde.

Vier PKN kerken in Hendrik-Ido-Ambacht zijn in 2019 jaar gestart met de actie “Vakantiegeld samen delen”.

Ook dit jaar vragen wij u om mee te doen. Meer dan 300 honderd gezinnen in Hendrik-Ido-Ambacht leven in de bijstand en meer dan honderd gezinnen hebben een huurachterstand van meer dan een half jaar.

Door de corona virus perikelen zullen meerderen onder ons van een bijstandsuitkering moeten zien rond te komen.

De economie herstelt maar veel mensen merken daar niets van. Nog altijd zijn er zo’n 265.000 kinderen in Nederland die deel uitmaken van een gezin dat met moeite zich in de eerste levensbehoefte kan voorzien. De jeugd die onze toekomst is verdient beter.

Wij willen ook dit jaar hier iets aan doen. Ook dit jaar vragen wij u om een bijdrage, omdat wij aan mensen die eigenlijk niet met vakantie kunnen toch door uw hulp dit mogelijk kunnen maken. Wij weten hoe dankbaar deze mensen zijn dat anderen naar hen omkijken.

Maar wij willen ook heel graag dat de gezinnen, de paren en de alleenstaanden die in aanmerking denken te komen voor een bijdrage oproepen om het deelname formulier te downloaden van deze web-site en vul het in. Geeft dit problemen, hebt u hulp nodig vraag dit aan de diakenen van de deelnemende kerken, zij helpen u graag.

Die gedeelde blijdschap is ook echt (meer dan) dubbele blijdschap!

Vriendelijk vragen wij u om uw bijdrage te storten op: NL93RABO0349768838 t.n.v. Diaconie Ned.herv. gem. o.v.v. vakantiegeld samen delen.

Bij voorbaat hartelijk dank namens de stuurgroep “Vakantiegeld Samen Delen”.