Geven

Doet u mee en wilt u een stukje van uw vakantiegeld delen?
U kunt uw bijdrage overmaken aan de actie “Vakantiegeld samen delen”.

Dan vragen we u

  • Door het digitaal formulier “gift vakantiegeld” in te vullen kunt u aan ons kenbaar maken hoeveel u wilt delen. Wij kunnen dan al vast rekening houden met het bedrag dat we kunnen verdelen.
  • Uw gift over te maken uiterlijk 15 juni 2021 op rekeningnummer NL93RABO0349768838 t.n.v. Diaconie Ned.herv. gem. o.v.v. vakantiegeld samen delen.

Iedere bijdrage is van harte welkom! Weest u ervan overtuigd dat uw gift goed terecht komt en dat we zo, op een bescheiden manier, samen delen.

Het binnengekomen bedrag wordt eind juni of begin juli verdeeld over de aanvragers aan wie een bijdrage is toegekend.
De opbrengst zal – vanzelfsprekend geanonimiseerd – worden gepubliceerd op de pagina Resultaten van deze website.

De kerken in Ambacht zijn ANBI geregistreerde instellingen; uw gift is daardoor aftrekbaar.