Verantwoording 2021

Delen is vermenigvuldigen
Delen is vermenigvuldigen, dat is de gedachte achter de actie VSD, die dit jaar voor de 3de keer werd gehouden. Delen verrijkt iedereen, zowel wie geeft als wie ontvangt.

“Vakantiegeld Samen Delen” is een project van de diaconieën van vier PKN kerken en de Gereformeerde Gemeente (Petra kerk) in Hendrik-Ido-Ambacht dit in navolging van andere kerken in Nederland. Het diaconale doel ervan is niet alleen om ons bewust te zijn van de soms grote verschillen in onze – ook Ambachtse – samenleving, maar ook en vooral om vanuit onze diaconale opdracht te delen vanuit de veelheid die we hebben ontvangen. Ondanks de beperkingen die we ondervonden vanwege de coronacrisis is het toch gelukt om ook dit jaar weer een behoorlijk bedrag op te halen.

Eigenlijk is de actie ook nu weer een groot succes.  “Super! Echt heel mooi! Erg heel dankbaar! Tot tranen toe geraakt” Een kleine greep uit de reacties van de gezinnen die een bijdrage uit de actie mochten ontvangen En er zijn er dit jaar
veel.

In deze derde editie mochten in eerste instantie aan 29 gezinnen een bedrag uitkeren. Later hebben we aan 16 aanvragers ook nog € 100 mogen uitkeren, dankzij een bedrage van € 600 van de deelnemende diaconieën.

Ook van deze derde editie is door de werkgroep de balans opgemaakt: wat ging er goed? Wat minder of beslist niet goed? Waarvan kan de werkgroep leren voor de volgende editie die wellicht een stap verder gaat als we ook de burgerlijke gemeente bij onze actie willen betrekken.

De werkgroep van de actie,
Ingrid Knook, Astrid de Later, Hugo Plaisier, Gerrit Rijkens en Martin Verhoeven
Met dank aan de beoordelaars: Lex Figee en Janneke v.d. Maas
en aan de toezichthouders: Gerard Kloosterman, Hans Neven en Dies Bal