Verantwoording 2023

De actie Vakantiegeld Samen Delen van 2023 is afgerond. Voor deze actie hebben we het mooie bedrag van € 14507,50 ontvangen. Een geweldig mooi resultaat waar we ieder die daaraan heeft bijgedragen hartelijk voor willen danken. 88 mensen deden een aanvraag voor een bijdrage die voldeed aan de criteria van de actie.

Begin juli hebben de aanvragers een bedrag (afhankelijk van de gezinssamenstelling) ontvangen via de diakenen van de vijf deelnemende kerken. Totaal is er 13.890,00 euro uitgekeerd.

Iedereen die aan deze actie heeft bijgedragen wordt hartelijk bedankt: gevers, leden van de werkgroep en zij die iets voor de actie hebben gedaan. We zijn dankbaar voor dit mooie resultaat.

De werkgroep:
Astrid de Later, Johan de Visser, Dies Bal, Martin Verhoeve, Joost van Breugel en Ingrid Knook
Met dank aan de beoordelaars: Lex Figee, Janneke v.d. Maas en Johan de Visser.
en aan de toezichthouders: Gerard Kloosterman, Arjan van Doorn en Ties Hoogvliet.