Verantwoording 2020

Delen maakt rijk!
“Vakantiegeld Samen Delen” is een project van de diaconieën van vier PKN kerken in Hendrik-Ido-Ambacht dit in navolging van andere kerken in Nederland. Het diakonale doel ervan was (en is) niet alleen om ons bewust te zijn van de soms grote verschillen in onze – ook Ambachtse – samenleving, maar ook en vooral om vanuit onze diakonale opdracht te delen vanuit de veelheid die we hebben ontvangen. Ondanks de beperkingen die we ondervonden vanwege de coronacrisis is het de werkgroep toch gelukt om een behoorlijk bedrag op te halen dit jaar. Samen met het bedrag dat nog beschikbaar was van het vorige jaar konden we velen gelukkig maken dit jaar.

“Vakantiegeld Samen Delen”, het was de tweede jaar voor dit project. De initiatief nemende kerken hopen dat er nog vele jaren zullen volgen.
Wij kunnen u meedelen dat de Gereformeerde Gemeente (Petra kerk) hier in Hendrik-Ido-Ambacht heeft aangegeven zich te willen aansluiten bij het project en wij hopen dat nog meer kerken uit Hendrik-Ido-Ambacht zich zullen aansluiten. Ook van deze tweede editie is door de werkgroep de balans opgemaakt: wat ging er goed? Wat minder of beslist niet goed. Waarvan kan de werkgroep leren voor de volgende editie? roegen die vier kerken. En de Ambachtse kerkgemeenschap deed mee!

Gedeelde vreugde is ook echt dubbele vreugde.
“Doet u mee?”, vroegen die vier kerken. En de Ambachtse kerkgemeenschap deed mee! Velen deelden, in deze onzekere coronatijd, een stukje van hun vakantiegeld en bij elkaar met het restant van vorig jaar, hadden we € 12.111,57 te verdelen. Van de eerste editie leerden we dat de aanvragen heel moeizaam binnen kwamen, niemand loopt immers te koop met zijn of haar sores te koop. Wel hadden we informatie dat er veel mensen in aanmerking kwamen, maar hoe die te bereiken en hoe deze mensen te benaderen.
Wij vonden dit jaar een ingang via de sociale wijkteams, via de voedselbank en natuurlijk via onze diakenen.

In totaal hebben we aan 31 gezinnen/alleenstaanden een bijdrage kunnen geven en voor kinderen uit drie gezinnen hebben we zwemkaartjes kunnen kopen. Op minder dan € 100 na hebben we al het ontvangen geld uitgegeven. De werkgroep is dankbaar dat vele gemeenteleden hebben meegedaan en dat zij daarmee de actie, maar vooral de ontvangers daadwerkelijk hebben gesteund!

De werkgroep van de actie,
Ingrid Knook, Astrid de Later, Hugo Plaisier, Gerrit Rijkens en Rob Westra
Met dank aan de beoordelaars: Lex Figee en Janneke v.d. Maas
en aan de toezichthouders: Gerard Kloosterman, Hans Neven en Dirk Vertogen