Deelnameformulier

Ik/wij doe(n) mee en wil(len) graag in aanmerking komen voor een aanvulling op mijn/ons vakantiegeld:


    Het aantal mensen dat volgens de basisadministratie van de gemeente Hendrik Ido Ambacht op dit adres is ingeschreven


    tot


    jaar


    Dit formulier samen met een kopie van een loonstrook uit 2022 plus jaaropgave 2021 vóór 1 juni 2022 insturen verzenden s.v.p.

    Als u voor de 4e keer een aanvraag indient dan kan het zijn dat bij te weinig giften in verhouding met de aanvragen, uw aanvraag wordt afgewezen. U krijgt hiervan bericht voor 15 juni 2022.