Hoe werkt het?

De deelnemende kerken

De actie startte in 2019 in de drie wijken van de Hervormde Kerk en in de gereformeerde kerk De Open Hof in Hendrik Ido Ambacht. In 2021 heeft de Petrakerk zich bij de actie aangesloten. Ook de andere kerken in Ambacht kunnen vanaf 2020 aansluiten.

Gevers en ontvangers

We richten ons tot mensen die in de gelegenheid zijn te delen én tot mensen die willen ontvangen. Want ook in onze geloofsgemeenschap en in ons dorp zijn er mensen die de eindjes nauwelijks aan elkaar kunnen knopen. Armoede heeft vele gezichten: mensen zonder betaald werk, werkenden met een laag inkomen, mensen met een lichamelijke of psychische beperking, mensen met schulden en mensen met een uitkering. Juist degenen met een laag inkomen worden uitgenodigd zich te melden! Want om samen te delen heb je naast ‘gevers’, ook ‘ontvangers’ nodig!

Bijdrage

Voor het geven van een bijdrage aan hen die daarvoor in aanmerking komen, zijn we afhankelijk van het bedrag dat aan giften binnenkomt. Daarom kunnen we van tevoren niet garanderen dat iedereen die een aanvraag doet ook een stukje vakantiegeld ontvangt.

Afspraken met de gemeente

Over de actie Vakantiegeld samen delen is afstemming met de gemeente Hendrik Ido Ambacht en de Drechtsteden. Zo zorgen we er met elkaar voor dat mensen die een stukje vakantiegeld ontvangen niet in de problemen komen wanneer zij een uitkering ontvangen of in de schuldsanering zitten. Voor mensen in de schuldsanering zoeken we naar een gift in natura, omdat zij geen geld mogen ontvangen.