Verantwoording 2022

Ongelijkheid onder mensen zal er altijd blijven bestaan maar als christen zeggen we: dat we gelijkwaardig aan elkaar blijven. Zeggen we: dat armoede onze zorg is, dat we een betere verdeling van rijkdom willen nastreven.
Wij willen zorgen voor: vreemdelingen, voor wezen en weduwen. Onze Heer heeft ons dat opgedragen. Met de actie was het onze intentie te zorgen voor hen die niet met vakantie kunnen, om hen te helpen daarom hebben velen een deel van hun vakantiegeld ook in 2022 gedoneerd.
In totaal ontvingen we € 17.842,26. We keerden € 17.280,00 uit en houden als saldo over  442,55 na aftrek van de bankkosten. Dit bedrag is de start voor de actie in 2023.

Het is goed om te vermelden dat velen hun van de gemeente ontvangen voucher ter beschikking stelden van de actie, in totaal zo’n 75, en dat leverde, afgerond door de diakonieën, zo’n € 2.000,- . Ook ontvingen we een bijdrage van Schuldhulpmaatje Drechtsteden in totaal € 3.000,-.

In totaal mochten we 67 aanvragers verblijden met een donatie. We konden echt uitdelen en merkten hoe blij en dankbaar de ontvangers waren. Gedeelde vreugde is ook echt dubbele vreugde.

De werkgroep is dankbaar voor de steun van de vele gemeenteleden die aan de actie hebben meegedaan, zij hebben vooral de ontvangers daadwerkelijk gesteund.

De werkgroep:
Ingrid Knook, Astrid de Later, Sjoerd Plomp, Gerrit Rijkens en Martin Verhoeve.
Met dank aan de beoordelaars: Lex Figee, Janneke v.d. Maas en Johan de Visser.
en aan de toezichthouders: Gerard Kloosterman, Hans Neven en Dies Bal