Verantwoording 2019

Gedeelde vreugde is ook echt dubbele vreugde.
“Doet u mee?”, vroegen die vier kerken. En de Ambachtse kerkgemeenschap deed mee!

Velen deelden een stukje van hun vakantiegeld en bij elkaar ontving het project € 11.936,14 aan giften. Voor een eerste editie van de actie overtrof dat bedrag beslist de verwachtingen!

Aan de kant van de gevers was de respons verheugend groot.
Aan de kant van de aanvragers was dat anders: hoewel we weten dat in Ambacht zeker 300 gezinnen moeten rondkomen van een uitkering en nu al 100 gezinnen te kampen hebben met betalingsachterstanden, bleek die groep niet gemakkelijk te bereiken en te benaderen.

De werkgroep concludeert daarom dat zij deze eerste keer nog te weinig gezinnen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een bijdrage, heeft bereikt. Een opdracht en uitdaging voor de werkgroep in de tweede editie van het project.

Al met al kon de werkgroep 12 “adressen” (gezinnen en alleenstaanden) met een extraatje aan “vakantiegeld” ondersteunen. En hoewel nog een beperkt aantal, we realiseren ons maar al te goed dat voor deze gezinnen “de kerkgemeenschap” van veel betekenis heeft kunnen zijn.

Van het gedoneerde bedrag resteert daardoor nog € 5500,= en dat is een mooi startbedrag voor de tweede ronde van het project dat nu al in voorbereiding is en dat in februari 2020 van start hoopt te gaan.

De werkgroep is blij en dankbaar dat onze gemeenteleden met velen hebben meegedaan en dat zij daarmee de actie, maar vooral de ontvangers daadwerkelijk hebben gesteund!

Die gedeelde blijdschap is ook echt (meer dan) dubbele blijdschap!

De werkgroep van de actie,
Ingrid Knoop, Astrid de Later, Hugo Plaisier, Gerrit Rijkens en Rob Westra
Met dank aan de beoordelaars: Lex Figee, Fred de Waard en Lisette van Wijngaarden en aan de toezichthouders: Gerard Kloosterman, Hans Neven en Dirk Vertogen