Aanvragen

Wat zijn de voorwaarden voor deelname?

U kunt een aanvraag doen om vakantiegeld te ontvangen als u al een jaar of langer een netto minimum inkomen of uitkering tot maximaal 115% van het geldende sociale minimuminkomen per maand ontvangt of indien u deelneemt aan schuldsanering. Bovendien bent u ingeschreven en woont u in Hendrik-Ido-Ambacht.
In bepaalde situaties kan hierop een uitzondering worden gemaakt.

Om in aanmerking te komen maakt het uiteraard niet uit of de aanvrager wel of niet tot één van de deelnemende kerkgemeenschappen behoort.
Bij het verdelen van het geld hanteren we een “gewogen” verdeling voor volwassenen en kinderen en een maximum bedrag per gezin/alleenstaande. Kinderen tot en met 14 jaar tellen daarin mee.

Wilt u een aanvraag doen? Vult u dan uw gegevens in op het deelnameformulier. U kunt uw aanvraag doen via de website of het formulier met bijlagen inleveren.

Het is noodzakelijk om mee te sturen:

  • een kopie van uw maandelijkse inkomsten/uitkering een loonstrook uit 2024 of een document van schuldsanering
  • en de jaaropgave 2023

U kunt het formulier met de bijlagen via het deelnameformulier invullen en versturen.

U kunt uw aanvraag insturen of inleveren tot uiterlijk 1 juni 2024.

De aanvragen worden per wijk behandeld.

Vertrouwelijkheid

We gaan strikt vertrouwelijk om met de gegevens van gevers én ontvangers. Hebt u vragen, neemt u dan contact op met de werkgroep via het contactformulier.